בעלי עסקים רבים נמנעים מהתעסקות משפטית בכל הקשור לעסק שלהם מתוך מחשבה שברגע שנושאים משפטיים נכנסים לתוך העסק המשמעות היא שהעסק בצרות.
דווקא בניהול עסק, ניהול משפטי חכם ומניעתי, יכול למנוע מהעסק בעיות בעתיד ולהביא לכך שהעסק יהיה מוגן מכל בחינה אפשרית.

אז מהם בעצם הדברים שיכולים להגן עליך כבעל עסק ולמנוע פגישה עם כתליו של בית המשפט?

הקמת העסק

הדבר החשוב ביותר בהקמתו של עסק (מלבד החשיבות שיש במוצר טוב ושירות מצוין) היא ההחלטה על צורת ההתאגדות של העסק.
החלטה כזו נעשית לאחר בחינת תחום העיסוק של העסק, מחזור הפעילות שלו ושיקולי מיסוי נוספים.

החלופיות העיקריות הן עוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ ואלו נקבעות בעיקר בהתאם למחזור ההכנסות של העסק והיקף הפעילות העסקית שלו.
הגדרה נכונה של צורת התאגדות יכולה במקרים רבים, להגן על העסק מפני תביעות משפטיות וחשיפה משפטית במונחי מיסוי.

חוזים

בעל עסק לאורך תקופת פעילותו ימצא עצמו מתקשר בכמות בלתי מבוטלת של חוזים – החל מהתקשרות עם לקוחות, ספקים, נותני שירתים שונים וכלה בחוזי העסקה.

חלק מהחוזים יהיו כאלו אשר ינוסחו על ידי הצד השני וחלק ינוסחו על ידי העסק.

בשני המקרים – חוזה שנערך ו/או לא נבדק כראוי עלול להוות מקור לסכסוכים כספיים ומשפטיים.

חוזה שמנוסח על ידי עורך דין שמכיר היטב את פעילות העסק ולחילופין חוזה שייבדק וייערך על ידי עורך דין כזה, יביא לכך שהחוזה יהיה ברור ונהיר לגבי החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים לו, ואף יעמוד באמות המידה המשפטיות הקבועות בחוק ובפסיקה.

קניין רוחני

קניין רוחני הוא למעשה נכסיו של העסק הבלתי מוחשיים כגון – מוניטין העסק, סימני המסחר שלו, זכויות היוצרים ועוד.

לצורך שמירה על תחרות הוגנת ומניעתם של כניסת מתחרים בלתי הוגנים לשוק עד כדי אובדן הכנסות רחב, ישנה חשיבות מכרעת בפריסת רשת משפטית אשר תקנה לעסק הגנה בכלל הנושאים האמורים ויותר מכך.

בצד זכויותיו הקנייניות של העסק יש לו גם חובות –
כך למשל בעל עסק המחזיק אתר אינטרנט חייב בתקנונים והגדרות פרטיות לגולשים, הימנעות משליחת ספאם ועוד.

דיני עבודה

בעל עסק המעסיק עובדים צריך להכיר את החובות הרבות שיש לו כלפי העובד וכלפי המדינה.
החל משכר המינימום, דרך תשלום זכויות סוציאליות, חובת שימוע ומינוי ממונה על הטרדה מינית.

מעסיק שאינו פועל בהתאם להוראות החוק עשוי למצוא עצמו חשוף לתביעות ותשלומים כספיים בהיקפים לא מבוטלים במסגרת תחום דיני העבודה.

לסיכום,

הליווי המשפטי מונע טענות ותביעות מצד צדדי ג' כנגד העסק, אשר עלולות לגרום לעסק אובדן הכנסות והוצאות מיותרות.

עדכונים והנחיות שוטפות ברמת החוק, הפסיקה והרגולציה מעניקים לעסק יתרון יחסי על פני מתחריו, הן לאורך תקופת הפעילות וחלילה במקרה בו העסק מצוי בסכסוך משפטי פעיל.

עסק שמשכיל להשתמש בשירותי ליווי משפטיים קבועים וצמודים, יזכה את עסקו בעורך דין קבוע אשר בקיא בהתנהלות העסק ומכיר אותו על בוריו ובכך, ימנף את המערכת המשפטית כולה לטובתו ולטובת העסק שלו.

בעל עסק – עבודה עם מערכת המשפט היא הצעד החכם ביותר עבור העסק שלך ולכן; אל תפחד ממערכת המשפט, למד איך למנף אותה לטובתך.

סגירת תפריט