חוזים

עריכת חוזים ע"י עו"ד ענת נומקין

 אנחנו כאן להגן על האינטרסים שלך מהרגע הראשון!

למשרד ניסיון רב בליווי לקוחות החל משלב ניהול המשא ומתן ועד לשלב החתימה.

תחום החוזים נפרס על קשת רחבה של תחומי משפט כגון חוזים עסקיים, שותפויות, חוזי מכר וזכיינות

משרדנו מלווה את לקוחותיו אף באכיפת הסכמים ככל שיש בכך צורך , לרבות ניהול הליכים משפטיים.

המשרד מלווה את לקוחותיו החל משלב פתיחת התיק כלה בייצוג בהליכים משפטיים ועד לשלב גביית הכספים בפועל וסגירת התיק.

למשרד ניסיון רב בליווי לקוחות החל משלב ניהול המשא ומתן ועד לשלב החתימה..

תחום החוזים נפרס על קשת רחבה של תחומי משפט כגון חוזים עסקיים, שותפויות, חוזי מכר וזכיינות

משרדנו מלווה את לקוחותיו אף באכיפת הסכמים ככל שיש בכך צורך , לרבות ניהול הליכים משפטיים.

המשרד מלווה את לקוחותיו החל משלב פתיחת התיק כלה בייצוג בהליכים משפטיים ועד לשלב גביית הכספים בפועל וסגירת התיק.

עו"ד ענת נומקין

מוסמכת במשפטים (L.L.B) וחברה בלשכת עורכי הדין משנת 2013, החלה את דרכה בהתמחות בתחום הפלילי.
בהמשך עבדה במשרד י.שפירא ושות' במחלקת הליטיגציה שם עסקה בתחום האזרחי-מסחרי על כל רבדיו.
עוה"ד נומקין הינה גם מאמנת מוסמכת, וחברה בלשכת המאמנים מאז שנת 2015.

צרו קשר

עו"ד ענת נומקין

מוסמכת במשפטים (L.L.B) וחברה בלשכת עורכי הדין משנת 2013, החלה את דרכה בהתמחות בתחום הפלילי.
בהמשך עבדה במשרד י.שפירא ושות' במחלקת הליטיגציה שם עסקה בתחום האזרחי-מסחרי על כל רבדיו.
עוה"ד נומקין הינה גם מאמנת מוסמכת, וחברה בלשכת המאמנים מאז שנת 2015.

צרו קשר

 

ישנם סוגים רבים של חוזים משפטיים.

ישנו חוזה עבודה, חוזה שכירות, חוזה רכישת דירה, הסכם ממון, הסכם שותפות ועד רבים וטובים.

המשותף לכולם הם אותם עקרונות בסיסיים שחשוב להכיר בטרם חתימה על הסכם מכל סוג שהוא.

 

תנאים לכריתת חוזה:

שפיטות-

נסיבות ההסכמה בעת כריתת החוזה הן מהותיות ויקבעו האם הצדדים התכוונו שלהסכם ביניהם תהיה נפקות משפטית.

כך למשל, לצורת התנסחות בחוזה יש משמעות גדולה – האם נכללו אלמנטים משפטיים או נוכחות יזומה של עורך דין?

גם למערכת היחסים בין הצדיים ישנה משמעות גדולה-

במערכת יחסים בין צדדים קרובים (בני משפחה)  ישנה סבירות שלצדדים אין כוונה ליצור תנאים משפטיים, כך על פי פסיקות בית המשפט.

מכאן מובהר שעל הסכם בין צדדים חובה להיות שפיט.

החוק קובע מספר תחומים שאינן שפיטים: זוטי דברים (חוזה על דבר פעוט), חוזים פוליטיים (הסכמים קואליציוניים והבטחות של פוליטיקאים), חוזים בינאישיים (הבטחות בין בני זוג), חוזה למתן ציונים.


כשרות ואישיות משפטית

לכל אדם שמלאו לו 18 שנים ושאינו פסול דין יש כשירות משפטית.

כאשר מודבר בפסול דין – נדרשת הסכמת האפוטרופוס שלו לכריתת החוזה.

חוזה שנכרת עם קטין יבחן לפי תוכנו – כך למשל קטין בן 12 שחתם על הסכם לרכישת דירה או רכב, לא יהא קביל.

מה קורה במקרה בו ההסכם נחתם מול חברה ולא מול אדם פרטי?

חברה בע"מ היא אישיות משפטית כשרה בפני עצמה והיא ברת תביעה ואולם, חשוב לבדוק האם החברה פעילה וקיימת ברשם החברות ומומלץ לבקש כי אדם פרטי מטעם החברה יהא ערב לחובותיה לפי ההסכם ככל שהדבר אפשרי.


הצעה וקיבול

בחוזה בין צדדים צד אחד ה'מציע' והצד השני הוא ה'ניצע'

המציע מציע הצעה שמעידה על רצונו להתקשר בהתקשרות חוזית, והניצע מקבל אותה.

אירוע זה נקרא "מפגש רצונות" של הצדדים.

כל זמן שההצעה לא פקעה מסיבות למשל כמו מות המציע או דחיית הניצע, וההצעה היא מסוימת ומפורטת (יוסבר בהמשך) יהיה די בקבלתה על ידי הניצע כדי ליצור חוזה מחייב בין הצדדים.


גמירות דעת ומסוימות

גמירות הדעת של הצדדים היא למעשה כוונתם ונכונותם של הצדדים לכרות את החוזה.

גמירות הדעת נבחנת במבחן הנסיבות ומנקודת מבטו של האדם הסביר.

נקודת המוצא היא כי התחייבויות שאינן בעלות אופי מסחרי, למשל, התחייבויות שונות בין קרובי משפחה, או התחייבויות מוסריות כאלה ואחרות אינן מראות על גמירות דעת ליצירת יחסים משפטיים.

מסוימות ההצעה היא למעשה הבדיקה עד כמה ההצעה מפורטת.

אם למשל חתמתם על הסכם לרכישת הדירה – על תיאור הדירה להיות מפורט, מיקומה, גודלה, מספר החדרים, קומה וכו'.


תמורה

התמורה היא למעשה התועלת שמקבל הצד השני מההסכם בתמורה למה שהאו מעניק בה – מחיר, זכות, תועלת, טובת הנראה וכן גם כל הימנעות מנזק, הפסד, סודיות ועוד.

בשיטת המשפט הישראלית נושא התמורה אינו מחייב לקיומו של חוזה.

כך למשל יכול להכרת בין צדדים חוזה לפיו צד א' ייתן לצד ב' את רכבו ללא תמורה וההסכם ניתן יהיה לאכיפה בבית המשפט.


דרישת הכתב

בניגוד לדעה הרווחת, אין דרישת כתב במשפט הישראלי (למעט עסקת מקרקעין).

הבטחות הדדיות בעל פה יכולות ליצור חוזה מחייב בין הצדדים, שתקפו כזה של חוזה שנערך בכתב.


והרי לכם חוזה

בהתקיים כלל הרכיבים האמורים לעיל הרי שנכרת חוזה בעל תוקף משפטי מחייב.

חשוב לזכור, כי גם בהתקיים כלל התנאים האמורים, עדיין יתכן ותהיה בעייתיות באכיפת ההסכם ככל שתעלה טענה דוגמת טעות, הטעיה, עושק, חוסר תום לב וטענות נוספות העומדות לבעל דין בשאלה החוזית.

חשוב מאוד לערוך את כלל הבדיקות המקדמיות ולוודא שהצדדים מבינים ויודעים על מה הם חותמים בטרם התקדמות עם העסקה לרבות העברת כספים ונקיטת צעדים בלתי הפיכים.

 

* אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי;
כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק או מקיף או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

סגירת תפריט