לקוחה שכרה את שירותינו על מנת שנבחן עבורה עסקת רכישה דירה מקבלן.

במסגרת הבדיקות הועברו אלינו על ידי ב"כ הקבלן היתר הבניה ואישור הזכויות.

ואז, באופן מפתיע התברר, שהיתר הבניה אינו על שם הקבלן ואישור הזכויות אינו בתוקף.

בדיקה מעמיקה של הדברים גילתה, שהקבלן רכש את הזכויות בקרקע מקבלן קודם שזכה במכרז מול רשות מקרקעי ישראל, מכר את הזכויות לקבלן הנוכחי כמעט ללא כל רווח ומספר חודשים לאחר מכן – הגיש בקשה לפירוק החברה לבית המשפט.

אז מה היה לנו:

1. היעדרו של היתר בניה על שמו של הקבלן – במצב דברים שכזה הרוכש עלול למצוא את עצמו ללא כתובת לפנות אליה בסוגיות של חריגות בנייה, ליקויים, עיכובים בקבלת טופס 4 וכו'.

2. אישור זכויות לא בתוקף – למען האמת המדובר בסוגיה שרירותית שכן לרוב אישורי הזכויות הינם בעלי תוקף מסוים והרשות לרוב מאריכה את תוקפם מעת לעת על פי דרישת הקבלן, אלא שבמקרה דנן הדבר היווה נדבך נוסף לבחינת כשרות וכדאיות העסקה.

3. פירוק החברה הקבלנית שזכתה בזכויות בקרקע – מבדיקת תיק הפירוק עולה, כי הנאמנים ובית המשפט יחדיו,העלו חשדם באשר לטיבה של עסקת מכירת הזכויות רק חודשים ספורים לפני הגשת הבקשה לפירוק ובית המשפט הורה לנאמנים לבחון את העסקה.

כאשר חברה נכנסת להליך פירוק או הקפאת הליכים, נהוג לבדוק אם נעשו עסקאות עם נושים של החברה. כאשר רואים שחברה שנקלעת לקשיים כלכליים עשתה סמוך לכניסתה לקשיים עסקאות, ישנה חובה לבדוק אם העסקאות נעשו על פי תנאי השוק, אם על פי שווי נמוך מהשוק, אם יש עירוב בין בעלי שליטה או נושאי משרה תוך הפרת אמון, ואם קיים עניין אישי בביצוע העסקאות

אם אכן מבחינים בעסקה שמעוררת חשד ישנו צורך לבדוק את העסקה, מה הנסיבות בהן נעשתה, ומי הצדדים לה

במקרה בו יתברר שמישהו הפר את חובת האמונים, במצבים מסוימים ניתן לבטל את העסקאות.

אם מישהו הניב רווח שאמור היה להיות רווח של החברה שנקלעה לקשיים, כל נושה של החברה יכול לבקש לבחון את העסקה.

משמעות הדבר מבחינת הרוכש היא כניסתו בעל כורחו להליך שיכול להתפרש על פני שנים ארוכות בהן לא יוכל לרשום את הזכויות בנכס על שמו, לא יינתן צו לרישום בית משותף, יתכן ויהא עליו להתמודד עם חילופי קבלנים ואף העלאתו של מחיר הנכס בהוראת בית המשפט לצורך כיסוי חובות החברה בפירוק.

במצב דברים שכזה, המלצת משרדינו ללקוחה הייתה שלא להמשיך עם העסקה פשוט משום שהכלל הפשוט אומר : אם יש ספק אין ספק.

רכישת דירה היא אחד מן הצעדים המשמעותיים ביותר שאדם עושה במהלך שנותיו, אין להקל ראש בדבר ויש לבצע את כלל הבדיקות המקדימות על מנת להבטיח שהנכס יהיה נקי מכל בעיה ולו הקטנה ביותר ושהרוכש יוכל לישון בלילה כשהוא רגוע ושקט.

סגירת תפריט